»   »   »   Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej  «   «   «
 

 
 
PREZENTACJE


Lp Tytuł Otwórz
1 Program seminarium Pobierz


Część 1

Lp Tytuł Otwórz
1 John Thorp - Thameswey Ltd - Woking Borough Council - Acting Locally, Thinking Globally Pobierz
2 John Thorp - Thameswey Ltd - Rada Miejska Woking - Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie Pobierz
3 Dariusz Schark - POT Urząd Regulacji Energetyki - Zadania jednostek samorządu terytorialnego na rynku energetycznym w kontekście ustawy Prawo Energetyczne i Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP) Pobierz
4 Marzena Budnik-Ródź - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Bezpieczeństwo energetyczne w skali regionu i gminy. Pobierz


Część 2

Lp Tytuł Otwórz
1 Jacek Walski - AM PREDA - Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Pobierz
2 Agata Matla - ELECTRABEL - Możliwości współpracy z niezależnymi sprzedawcami energii. Pobierz
3 Dr Tadeusz Żurek - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Planowanie energetyczne w gminach na przykładzie województwa pomorskiego Pobierz


Część 3

Lp Tytuł Otwórz
1 Edward Reszkowski - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Pobierz
2 Prof. Jan Kiciński - Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny - Gminne/ Lokalne Centra Energetyczne Pobierz
3 Maria Arendarczyk - Bank Ochrony Środowiska SA - Finansowanie inwestycji energetycznych. Pobierz
4 Ryszard Marciniak - PROMAR - PROM@R MONITORING SYSTEM - sterowanie i zarządzanie mediami energetycznymi. Pobierz


Dobry pomysł na sukces

Liczba odwiedzin: 1074

Patroni medialni konferencji:

Prawa autorskie: MW