»   »   »   Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej  «   «   «
 

 
 
PATRONAT HONOROWY

WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER GOSPODARKI
WALDEMAR PAWLAK


Warszawa, dnia 23.07.2008 r.


Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem przedsięwzięcia realizowanego przez Agencję Marketingową PREDA. Uprzejmie informuję, iż podjąłem decyzję o udzieleniu honorowego patronatu Ministra Gospodarki dla cyklu wojewódzkich seminariów
pn. "Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej".

Waldemar Pawlak

AMBASADOR WIELKIEJ BRYTANII W POLSCE
RIC TODD


Warszawa, 6 października 2008 roku


Chciałbym przekazać, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronatem seminarium "Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej", które odbędzie się w dniu 29 października w Gdańsku.

Bardzo nas cieszy, że AM Preda organizuje wydarzenie na temat poprawy efektywności energetycznej adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych. Jak wszyscy wiemy, władze lokalne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu energią na poziomie lokalnym. To one też dają przykład instytucjom publicznym, przedsiębiorstwom działającym na lokalnym rynku, oraz mieszkańcom. Jest mi zatem niezmiernie miło, że Ambasada Brytyjska ma możliwość wsparcia inicjatywy AM Preda.

Wkład Ambasady w ten projekt ma dwojaki charakter: Ambasada przekazała grant na organizację seminarium oraz zaprosiła brytyjskiego prelegenta, Pana Johna Thorpa z Thameswey Group, który przedstawi prezentację na temat zarządzania energią na przykładzie brytyjskiego okręgu Woking. Jestem przekonany, że prezentacja Pana Johna Thorpa stanie się inspiracją do opracowania nowych projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej na poziomie lokalnym w Polsce.

Wierzę, że współpraca zawiązana przy okazji seminarium dla władz lokalnych będzie znakomitym przykładem polsko-brytyjskiej wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jestem przekonany, że wydarzenie to przyczyni się do pogłębienia współpracy między naszymi krajami i będzie sprzyjać realizacji podobnych projektów w przyszłości.

Łączę wyrazy szacunku,
D. R. Todd

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
JAN KOZŁOWSKI


Gdańsk, dnia 05.09.2008 r.


W nawiązaniu do pisma z dnia 18 sierpnia 2008 roku, dotyczacego wniosku o udzielenie patronatu dla seminarium pt. "Ekonomiczny i Ekologiczny wymiar efektywności energtucznej" informuję, że z zainteresowaniem przyjęliśmy informację o prowadzonych przez firmę AM PREDA szkoleniach w zakresie poprawy efektywności energetycznej, tak istotnej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Województwa Pomorskiego.
Z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do objecia patronatem honorowym ww. seminarium, które odbedzie się w Gdańsku w dniu 29 paĄdziernika 2008 r.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że Samorząd Województwa Pomorskiego przywiązuje szczególną uwagę do zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej, jak również zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym naszego województwa.

Jestem przekonany, że seminarium przyczyni się do promocji i wsparcia działań określonych w Dyrektywnie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywności końcowego wykorzystania energii oraz wzmocni rolę samorządu w tym zakresie.


Z poważaniem
Jan Kozłowski


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PIOTR CAŁBECKI


Toruń, dnia 08.09.2008 r.


Pragnę uprzejmie podziękować za propozycję objęcia honorowym patronatem seminarium pt. Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej organizowanego przez AM PREDA i poinformować, że z przyjemnością z niej skorzystam.

Państwa działania w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki związanej z rynkiem energetycznym i ekologicznymi aspektami efektywności energetycznej zasługują na słowa uznania i poparcia. Problematyka ta jest szczególnie istotna w kontekście zmian, jakie następują w tej dziedzinie w ostatnich latach zarówno na rynku usług energetycznych, jak i w prawodawstwie polskim.

Proszę przekazać moje serdeczne pozdrowienia i życzenia udanych obrad uczestnikom tego niezwykle potrzebnego seminarium.


Z poważaniem
Piotr CałbeckiDobry pomysł na sukces

Liczba odwiedzin: 1013

Patroni medialni konferencji:

Prawa autorskie: MW