»   »   »   Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej  «   «   «
 

 
 
AMBASADA BRYTYJSKA

Logo ambasady brytyjskiej Ambasada Brytyjska reprezentuje rząd Wielkiej Brytanii w Polsce, działając na rzecz bliższych stosunków brytyjsko-polskich
oraz promując Zjednoczone Królestwo i jego politykę. Głównymi tematami zagranicznej polityki brytyjskiego rządu są: terroryzm, rozprzestrzenianie broni oraz ich przyczyny; przeciwdziałanie
i rozwiązywanie konfliktów; promowanie szybkorozwijajcej się gospodarki niskoemisyjnej; umacnianie międzynarodowych organizacji, przede wszystkim ONZ i UE.
Ambasada Brytyjska jest również zaangażowana w pozostałe priorytety rządu brytyjskiego, jakimi są: prawa człowieka, nauka
i technologie, wspieranie różnorodności, postęp, sprawiedliwość
i sprawy wewnętrzne.
Ambasada Brytyjska ponadto wpiera gospodarkę brytyjską za granicą poprzez wsparcie brytyjskich firm zainteresowanych rozwinięciem działalności w Polsce, obywateli brytyjskich za granicą poprzez pomoc konsularną i legalną migrację do Wielkiej Brytanii poprzez usługi wizowe dla obywateli trzeciego świata.

Aktywność na rzecz ochrony klimatu:

1 kwietnia 2008 roku w Ambasadzie działać zaczął Zespół ds. Klimatu i Energii, który promuje gospodarkę niskoemisyjną, jako drogę do dobrobytu, rozwoju ekonomicznego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Do głównych działań Zespołu należy zacieśnianie polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie energii
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poszerzenie wiedzy nt. zmian klimatu i ich następstw, wspieranie wymiany informacji na temat najlepszych rozwiązań niskoemisyjnych oraz promowanie inwestycji niskoemisyjnych. W maju br. Ambasada ogłosiła pierwszą turę konkursu na projekty z zakresu klimatu i energii promujące gospodarkę niskoemisyjną, w tym efektywność energetyczną, odnawialne Ąródła energii i technologie czystego węgla.


Ambasada Brytyjska w Warszawie
Al. Róż 1, 00-556 Warszawa
Tel.: 022 311 00 00
Dobry pomysł na sukces

Liczba odwiedzin: 1076

Patroni medialni konferencji:

Prawa autorskie: MW